Startsida

Unikt projekt i Onslunda
Målet är att kunna lösa interna konflikter på skolan

Michael Högberg här på Odenslundsskolan för att hjälpa personal, elever och föräldrar att höja stämningen på skolan. Bild: Malin Palm
Publicerad: 21. November 2007

Onslunda
Onslunda skola jobbar sedan mitten av oktober med ett projekt för att råda bot på dålig stämning och bråk på skolan.

Både elever, all personal på skolan och anhöriga i hemmet deltar i arbetet som leds av drama- och konflikthanteringskonsult Michael Högberg.

Skolan har kopplat ett brett grepp på situationen med ett åtgärdsprogram, säger Michael Högberg. Arbetet har bestått i föräldramöte där föräldrarna tilldelats uppgifter som de enskilt ska göra hemma med sina barn.

Lärarna har fått konternuerlig handledning i konflikthantering och medling och vissa elevgrupper, de så kallade problembarnen, har indelats i smågrupper och fått arbeta efter ett speciellt program för att öva upp sina sociala färdigheter. Michael har också jobbat med hela klasser och haft rollspel kring den typen av situationer som brukar uppstå i ett klassrum. Målet med rollspelet är att få eleverna att se varandra, våga ingripa och inte bara se på och skratta med "bråkstaken".

Det handlar om att stärka de elever som inte är inblandade i konflikten och att få eleven att våga ta svåra beslut och ingripa, säger Michael.


"Långsiktigt arbete"
Det här är ett långsiktigt arbete, säger Birgitta Nilsson, lärare på skolan. Och vi kommer förstås att fortsätta jobba med det här även när projektet är slut. Och all personal på skolan kommer att hjälpas åt.

De har bland annat lärt sig att det för alla gäller att ha samma attityd till de problem som dyker upp.

Det lärarna har jobbat med är hur de ska medla mellan två elever, icke våldkommunikation, det vill säga se behoven bakom det som sägs, och rollskapande mekanismer vilket betyder att läraren måste kunna iklä sig olika roller. De måste kunna förändra sig genom att byta förhållningssätt, ha olika ledarskapsstilar med mera.

Michael ger ett exempel från en skola där alla lärare utom "Bertil" tyckte att en klass var jättejobbig, outhärdlig.

Ta då reda på vad Bertil gör som inte de andra lärarna gör, säger Michael Fokusera på det som fungerar istället för tvärtom.

Jag känner jättemycket för det här, säger Lotta Håkanson, lärare.

Och barnen på skolan är lika förtjusta. När de träffaMichael pratar de om det positiva som hänt under veckan, har lekar som tvingar dem att fatta beslut som de sedan får motivera, rollspel och diskussioner.

Lollo Bark

Ystads Allehanda.