2008-03-04

Insikt ska få män att sluta slå

Hässleholms kommun anställer två så kallade familjestödjare. De ska hjälpa familjer där det förekommer våld, bland annat genom att ge män som slår möjlighet att komma till insikt.  

Lyssna: Michael Högberg, familjestödjare 

    (komprimerad version Nyheterna + Arena)

Familjestödjarna är en man och en kvinna, som ska fungera som samtals- och praktiskt stöd, utöver de andra insatser som erbjuds från socialförvaltningen.

En av tankarna med familjestödjarna är att de män som slår genom samtal ska få en chans att komma till insikt om sitt beteende och hur de till exempel kanaliserar sin ilska.


© Copyright Sveriges Radio 2008

 

 

 

Tillbaka till Michael Högberg