Personal fick lära sig om konflikter

Publicerad: 3 oktober 2008.

Hässleholm
Under onsdagen fortbildades personal i område tre, Väster Hässleholm, i konflikthantering.
Syftet med utbildningen, vilken konflikthanteringskonsulten Michael Högberg höll i, var bland annat att ge personalen verktyg för att kunna lösa konflikter i klassrummet och på skolgården. Personalen fick även lära sig mer om hur man agerar i förebyggande syfte för att undvika konflikter.

- Vi har fått önskemål om detta från personalen. Många tycker att man inte lär sig tillräckligt mycket om konflikthantering på lärarhögskolan. Så jag upplever att det är en uppskattad fortbildning, säger rektor Kenneth Johansson.

Magnus Mosén